కార్తీక సోమవతి అమావాస్య రోజు శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో చండి హోమం పూర్ణాహుతి వీక్షించి తరిస్తారని మనవి

కార్తీక సోమవతి అమావాస్య రోజు శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో చండి హోమం పూర్ణాహుతి వీక్షించి  తరిస్తారని  మనవి

network issue valana ninna chesina poornahuthi kaaryakramamu live evvaleka pooyamu kaavuna andaru ee yokka poornahuthi kaaryakramamu veekshinchi taristaarani manavi ? sarve janaha sukhinobhavanthu loka kalyana mastu

About The Author